Ruby

Pengalaman menyertai Car Maintenance 101 adalah peluang yang sangat berharga, Ruby dapat belajar empat perkara yang mempunyai sub kategori lain iaitu; Chassis System Inspection, Engine Electrical Inspection And Repairs, Body Electrical Inspection And Repairs dan Under Hood Maintenance Inspection.

Gapture Admin